Cennik

Szanowni Państwo, udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu jest bezpłatne. Dotyczy to jednak tylko dokumentów udostępnianych pacjentowi po raz pierwszy.

Przy następnym udostępnieniu tych samych dokumentów placówka medyczna będzie mogła pobrać stosowną opłatę.

 

Po raz pierwszy w żądanym zakresie Po raz kolejny w żądanym zakresie
Pacjent/ przedstawiciel ustawowy Osoba upoważniona Pacjent/ przedstawiciel ustawowy Osoba upoważniona
Wydruk 1 strona 0 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł
Ksero 1 strona 0 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł
Środki komunikacji elektronicznej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł
Informatyczny nośnik danych 0 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł

 

 

CENNIK  ZAKŁADU LECZNICZEGO „CENTER-MEDICAL”

 

 

Porady
Porada lekarska (w ramach prywatnej praktyki lekarskiej)

Porada fizjoterapeutyczna

100 zł

50 zł

Masaże lecznicze i mobilizacje
Masaż klasyczny odcinkowy kręgosłupa do 15 min. 25zł
Masaż klasyczny całego kręgosłupa do 30 min. 40 zł.
Masaż klasyczny całego ciała do 1 godz. 80 zł.
Masaż klasyczny kończyny dolnej lub górnej  do 15 min. 20 zł.
Masaż klasyczny dwóch kończyn do 30 min. 40 zł
Masaż klasyczny klatki piersiowej / j. brzusznej do 15 min. 20zł
Masaż Shantala ( dzieci ) do 30 min. 40 zł
Masaż klasyczny / punktowy ( Castillo- Moralesa) – twarzy do 20 min. 25 zł
Masaż Yumeiho kręgosłupa do 20 min. 40 zł
Masaż Yumeiho całego ciała do 1 godz. 90 zł
Masaż limfatyczny manualny do 40 min. 50 zł
Masaż limfatyczny pneumatyczny do 20 min. 30 zł
Bandażowanie kończyn 15 zł
Mobilizacja stawów / stawów kręgosłupa 40 zł
Mobilizacja pojedynczego stawu 25 zł
Terapia manualna tkanek miękkich oraz stawów  do 15 min. 30 zł
Kinesiotaping

     Aplikacja mała  (jednej okolicy)

     Aplikacja średnia  (jednej okolicy)

     Aplikacja duża  (jednej okolicy)

20 zł30 zł

40 zł

Kinezyterapia
Ćwiczenia indywidualne z pacjentem ( bierne, czynne – bierne, regresje, PIR, PNF, Mc Kenziego i inne )  do 20 min.

do 45 min.

40 zł

60 zł

Ćwiczenia czynne – wolne / izometryczne / samo wspomagane / mimiczne do 30 min. 25 zł.
Ćwiczenia czynne w odciążeniu  / z oporem do 20 min.

do 45 min.

15 zł.

25 zł.

Ćwiczenia oporowe na przyrządach do 20 min.

do 45 min.

15 zł.

25 zł.

Ćwiczenia manualne – stolik do 15 min. 10 zł.
Wyciąg osiowy kręgosłupa ( szyjnego i lędźwiowego UGUL ) do 20 min. 15 zł.
Wyciąg grawitacyjny do 15 min. 15 zł.
Podwieszenie derotacyjne na kręgosłup UGUL do 15 min. 10 zł
Fizykoterapia
Lampa Sollux / Bioptron (  wyznaczonej okolicy ) do 15 min. 8 zł.
Lampa Kwarcowa Emita VT-410 do 15 min. 15 zł.
Laser punktowy / skan (  wyznaczonej okolicy ) do 10 min. 15 zł.
Pole magnetyczne niskiej częstotliwości (  wyznaczonej okolicy ) do 15 min. 10 zł.
Pole magnetyczne wysokiej częstotliwości (  wyznaczonej okolicy ) do 15 min. 15 zł.
UD (  wyznaczonej okolicy ) do 6 min. 10 zł.
Ultrafonoforeza z lekiem (  wyznaczonej okolicy ) do 6 min. 12 zł.
Jonoforeza z lekiem (  wyznaczonej okolicy ) do 15 min. 12 zł.
Jonoforeza / Galwanizacja (  wyznaczonej okolicy ) do 15 min. 10 zł.
Prądy przeciwbólowe:

       Interferencyjne, DD, Traberta, Kotza, TENS,  Elektrostymulacja

do 15 min. 8 zł.
Tonoliza do 15 min. 12 zł.
Krioterapia miejscowa do 5 min. 15 zł.
Hydroterapia
Masaż wirowy kk. górnych do 15 min. 15 zł.
Masaż wirowy kk. dolnych do 15 min. 20 zł.
Masaż wirowy kk. dolnych i kręgosłupa lędźwiowego do 15 min. 25 zł.

 

REHABILITACJA DLA DZIECI

Ćwiczenia bierne niemowląt do 15 min. 20 zł.
Ćw. bierne niemowląt + masaż Shantala do 30 min. 45 zł.
Ćw. na wady postawy / skoliozy do 30 min.

do 1 godz.

35 zł.

60 zł.

Ćw. indywidualne na wady:  stóp, kolan i bioder u dzieci do 30 min.

do 45 min.

35 zł.

50 zł.

Masaż w skoliozach do 20 min. 30 zł

 

PAKIETY ZABIEGOWE DLA DOROSŁYCH

Pakiet „ Łokieć tenisisty / golfisty” – obejmuje 6 dni zabiegowych
1. Krioterapia + UD 120 zł.
2. Jonoforeza + Krioterapia + UD 180 zł.
3. Jonoforeza + Ud + Laser + Tejpy 270 zł.
Pakiet Bark – Zwyrodnienie, urazy, operacje  – obejmuje 6 dni zabiegowych
1. Pole magnetyczne + UD + Lampa 150 zł.
2. Elektrostymulacja przeciwbólowa + UD + Laser 180 zł.
3. Jonoforeza + Krioterapia + Ćwiczenia + Tejpy 300 zł.
Pakiet Kolana – Zwyrodnienie, urazy, operacje – obejmuje 6 dni zabiegowych
1. Krioterapia + PM + UD 180 zł.
2. PM + UD + Jonoforeza + Laser 210 zł.
3. Jonoforeza + Krioterapia + UD + Laser 240 zł.
4. Krioterapia + Ćwiczenia + Elektrostymulacja+ Tejpy 330 zł.
Pakiet Biodra – Zwyrodnienie, urazy, operacje  – obejmuje 6 dni zabiegowych
1. UD + Ćw. w odciążeniu dwa stawy 150 zł.
2. Krioterapia + PM + UD 180 zł.
3. Masaż + PM + Lampa 240 zł.
Pakiet „ Ostroga piętowa” –  obejmuje 6 dni zabiegowych
1. Krioterapia + UD 120 zł.
2. UD + Laser 120 zł.
3. Jonoforeza + Laser + UD 180 zł.
Pakiet „ Porażenie mięśnia twarzowego”  – obejmuje 6 dni zabiegowych
1. Elektrostymulacja + Masaż 150 zł.
2. Ćwiczenia mimiczne + Elektrostymulacja + Laser 210 zł.
Pakiet „ Zdrowy kręgosłup” 1-dzień zab.  – obejmuje 6 dni zabiegowych
1. TENS / Jonoforeza + Laser +Lampa 150 zł.
2. Masaż + Traberta + UD 270 zł.
3. Krioterapia + Terapia manualna + PM 300 zł.
4. Masaż + Mobilizacje + Prądy interferencyjne + Laser + UD 540 zł.

 

Pakiet zabiegowy dotyczy cyklu zabiegowego minimum 6 dniowego. W trakcie korzystania z zabiegów w pakiecie, rezygnacja z jednego lub więcej zabiegów dziennie, przestaje obowiązywać a cena pozostałych zabiegów liczona jest według powyższego cennika.